Lena Dunham to write four-part Archie Comic series