Bridgerton season 2: why Kate Sharma’s takedown of Anthony Bridgerton’s marriage checklist in episode 1 is so important