’Tis the season! 9 women on their go-to Christmas party outfit