Seahorse green is fashion’s new favourite colour, according to Bottega Veneta