Kim Kardashian takes down Donald Trump over vicious Puerto Rico tweets