Take to the slopes for a gourmet Italian ski safari